Dây Đeo Thẻ Học Sinh, Sinh Viên, Bảng Tên Nhân Viên Văn Phòng, (Dây Đeo+Bao Đựng Thẻ) – 3.500đ

  • KÍCH THƯỚC THẺ DỌC:
  • 1. kích thước vỏ ngoài: 11,2 *7cm
  • 2. kích thước vỏ trong : 8,5 *5,4
  • KÍCH THƯỚC THẺ NGANG:
  • 1. kích thước vỏ ngoài: 7,9*10cm
  • 2. kích thước vỏ trong 8,5*5.4cm
  • Giá tham khảo: 3.500VNĐ – 7.500VNĐ