Doctor Đồng – Vay Tiền Nhanh – 1 – 10 Triệu Đồng

Đối tượng được vay:

+ Từ 20 tuổi trở lên

+ Ưu tiên các cá nhân có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, dễ chứng minh như Nhân viên có Hợp Đồng lao động, Nhân viên nhà nước.

Chính sách cho vay:

+ Vay lần đầu tối đa: 2.5 triệu.

+ Vay lần thứ 2 tối đa: 10 triệu

Khu vực cho vay:

Toàn quốc. trừ Hải Phòng và các quần đảo.