Giấy Note Ghi Chú UNC Nhiều Kích Thước – 100 tờ – 14.000đ

  • Keo dính chắc
  • Có thể bóc ra dán lại
  • Giấy ghi chú giúp cho việc liệt kê, ghi chú, lên kế hoạch, theo dõi công việc dễ dàng hơn
  • Sử dụng liệt kê, ghi chú , lên kế hoạch , theo dõi công việc dễ dàng
  • Giá tham khảo:  2.976 – 14.175VNĐ