Hoàn Lục Vị Bổ Thận Âm – 44.000

  • Uống mỗi lần 10 hoàn, ngày 2 lần
  • Giá tham khảo: 44.000VNĐ