Viên Dây Thìa Canh Trị Tiểu Đường Kingkao – 300.000đ

  • Uống sau ăn 5 phút
  • Ngày uống 2 lần
  • Mỗi lần 2 viên
  • sử dụng trong 36 tháng
  • Giá tham khảo: 300.000VNĐ